Taxonomy term
  • Wednesday, August 07, 2019
    15:44
    อย.กำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ในไทย ผู้นำเข้า ผู้ผลิต นักวิจัยควรต้องจำแนกว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์ซอฟท์แวร์ทั่วไปหรือเป็นเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการนำเข้า การผลิตเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก
    2019-08-07, 15:44

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
5 ชั่วโมง 30 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
6 ชั่วโมง 53 นาที ago
Phawit Jitsabai
7 ชั่วโมง 20 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
11 ชั่วโมง 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
5 ชั่วโมง 30 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
6 ชั่วโมง 53 นาที ago
Phawit Jitsabai
7 ชั่วโมง 20 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
11 ชั่วโมง 37 นาที ago
กลับด้านบน