คงมาตรการคุมโควิด

  • กระทรวงสาธารณสุข เผย ศบค.เห็นชอบการคงระดับพื้นที่สถานการณ์และคงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ไปจนถึง 30 ก.ย.64 พร้อมให้วัคซีนไฟเซอร์กลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป ผ่านสถาบันการศึกษา เริ่ม ต.ค. 64  ส่วนนักเรียน / นักศึกษาในสถาบันฯหากอายุเกิน 18 ปีให้รับวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมกับนักเรียนในโรงเรียน แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก
    2021-09-10 19:09