ดนัย เอกมหาสวัสดิ์

  • “พล.อ.ไพบูลย์” เปิดใจ รายการ Face Time เหตุ ป.ป.ท. รุกสอบ สปสช. ตาม ศอตช.มอบหมาย ยันเป็นกระบวนการปกติ หลังมีผู้ร้องเรียนและดำเนินการตามรายงาน สตง. พร้อมระบุการตรวจสอบไม่ได้ชี้ สปสช.ผิด แต่อาจเป็นเพียงขอให้ชี้แจงเพื่อความชัดเจน ขณะที่ผลการตรวจสอบ ป.ป.ท. ไม่สามารถโยงความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขได้ เหตุเป็นเรื่องบริหารไม่ใช่การทุจริต พร้อมรับเรียนร่วมรุ่น วปอ. 51 กับหมอณรงค์ แต่ไม่สนิทกัน แถมย้ำการตรวจสอบ สปสช. ของ ป.ป.ท. ไม่ได้มุ่งลดกระแสย้ายปลัด
    2015-03-20 16:01
  • ปลัดสธ.เปิดใจ ไม่ได้มีความขัดแย้งในสธ. แต่มีความเห็นต่าง ยันไม่ใช่ปัญหา หาทางออกร่วมกันได้ ย้ำไม่ใช่การตั้งคกก.ตรวจสอบงบบัตรทอง แต่ต้องการติดตามและกำกับว่าตรงเป้าหมาย ใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ ชี้ 12 ปีที่ผ่านมา ระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งดีและไม่ดี วันนี้ต้องทบทวนจุดไม่ดี แก้ไข แล้วเดินต่อ ยึดประโยชน์ประชาชน แจงเขตสุขภาพคือกระจายอำนาจ สธ.ต้องกระจายอำนาจบริหาร สปสช.ต้องกระจายอำนาจเงิน ประชาชนมีส่วนร่วมในเขต รับในสธ.มีความเหลื่อมล้ำ เหตุจากปัจจัยภายใน ต้องลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ  
    2014-10-29 20:14