ดัชนีประสิทธิภาพสุขภาพ

  • กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพอันดับ 27 ของโลก และเป็นอันดับที่ 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อประชากร 1 คน ประมาณ 7,086 บาท และอายุเฉลี่ย 75.1 ปี
    2018-09-24 11:46
  • ดัชนีประสิทธิภาพสุขภาพทั่วโลกปี 2561 จัดอันดับ ฮ่องกง สิงค์โปร และสเปน เป็นประเทศที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพทางสาธารณสุขมากที่สุด ส่วนไทยขึ้นมาจากอันดับที่ 41 เป็นอันดับที่ 27 ด้านสหรัฐอเมริกาครองแชมป์ประเทศที่ประชาชนเสียเงินไม่คุ้มค่าต่อการบริการสาธารณสุขมากที่สุด
    2018-09-22 17:24