ตำแหน่งข้าราชการ

  • นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ออกหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ 12 เขตสุขภาพ ชะลอการใช้ตำแหน่งว่าง ข้าราชการกลุ่ม 24 สายงานตามมติครม. ยกเว้นแพทย์ จนกว่าจะดำเนินการบรรจุขรก.โควิดทั้ง 3 ระยะแล้วเสร็จ
    2020-09-16 15:51