ทศเทพ บุญทอง

  • สธ.แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 250,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองควันไฟเข้าปอด และสำรองเพิ่มอีก 150,000 ชิ้น พบผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคหัวใจ หอบหืด อาการกำเริบเพิ่มขึ้นเช่นแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย เข้ารักษาประมาณร้อยละ 10 แนะประชาชนหากไม่จำเป็นขอให้อยู่ภายในบ้าน ย้ำเตือนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ใส่หมวกกันน็อคและคาดหน้ากากอนามัยขณะขับขี่   
    2015-03-19 17:29
  • สธ.เตรียมเสนอระบบโครงสร้างงบประมาณปี 2559 สำหรับดูแลรพ.ในพื้นที่พิเศษ เช่น ภูเขา ชายแดน เกาะ ทั้งงบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากรประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ให้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดระบบอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ระบบสื่อสาร และระบบขนส่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมและทั่วถึง
    2014-12-20 12:35