นฤมนัส คอวนิช

  • วันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความกังวลของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข ถึงกรณีที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการลดบทบาทของสภาวิชาชีพในการกำกับและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสุขภาพ
    2019-08-14 13:10
  • ที่ประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 มีมติเอกฉันท์ให้ “ทพ.ไพศาล กังวลกิจ” เป็นนายกทันตแพทยสภา เลือก ทพ.ศิริชัย และ ทพ.ธงชัย ดำรงตำแหน่งอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 และ 2 พร้อมแต่งตั้ง ทพ.อรรถพร เป็นเลขาธิการฯ ทพ.นฤมนัส เป็นรองเลขาธิการฯ และ ทพญ.แพร เป็นประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา ประกาศนโยบายเร่งผลักดัน 3 ประการ หนุนวิชาชีพทันตแพทยสภาก้าวหน้า 
    2016-03-01 15:20
  • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ชี้การกระจายตัวของหมอฟันเข้าขั้นย่ำแย่ 50% กระจุกตัวอยู่ในเมือง หนุน สธ.ให้ทุนเด็กในพื้นที่ เรียนจบแล้วกลับไปทำงานในภูมิลำเนา พร้อมเผย คกก.จัดสรรทันตแพทย์คู่สัญญาเตรียมหารือมาตรการรองรับบัณฑิตทันตแพทย์จบใหม่ เหตุ สธ.จะรับทันตแพทย์จบใหม่บรรจุตามกรอบอัตรากำลังได้ถึงปี 63 หลังจากนั้นน่าจะรับเข้าบรรจุได้ปีละ 300 คนเท่านั้น
    2016-01-04 10:31