บุญยืน สุขใหม่

  • หลายครั้งที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานพยายามผลักดันวาระปัญหาต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อาทิ การผลักดันกฎหมายประกันสังคม การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ฯลฯ มักได้ยินคำให้สัมภาษณ์จากผู้นำแรงงานว่า หากรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง จะรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานไม่กากบาทเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) ที่สังกัดพรรคนั้นในการเลือกตั้งคราวต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สส.แต่ละครั้ง ก็มักจะเห็นขบวนการแรงงานทำข้อเสนอการปฏิรูประบบแรงงานด้านต่างๆ เพื่อให้พรรคการเมืองทำสัญญาประชาคมว่าหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้วจะนำข้อเสนอไปดำเนินการ โดยที่ผู้ใช้แรงงานจะเทคะแนนให้ เป็นต้น
    2014-04-01 14:03
  • ท่ามกลางกระแสปฏิรูปประเทศที่ถูกจุดขึ้นมาในขณะนี้ ประเด็นที่ถูกให้น้ำหนักมากที่สุดคงหนีไม่พ้นหัวข้อการปฏิรูประบบการเมืองและการจัดวางพื้นที่อำนาจของคนในสังคมแต่ละกลุ่ม ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ถูกให้น้ำหนักลดหลั่นกันมา ทั้งการปฏิรูปตำรวจ การกระจายอำนาจการปกครอง ระบบงบประมาณ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเด็นการปฏิรูปแรงงานนั้น แทบไม่ได้ถูกให้น้ำหนักหรือถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในวงสังคมเลย ซึ่งก็ยังเป็นคำถามว่าผู้ใช้แรงงานจะได้อานิสงค์จากการปฏิรูปประเทศรอบนี้มากน้อยเพียงใด  
    2014-03-24 16:25