ปรกชล อู๋ทรัพย์

  • ไทยแพนเปิดเผยผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างรอบที่ 2 ประจำปี 2559 พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 56% เกินครึ่งของตัวอย่าง ผักผลไม้จากห้าง และตรา Q หนักสุด ส้ม คะน้าครองแชมป์ไม่ปลอดภัย ทั้งเจอเจอสารพิษต้องห้ามที่ถูกแบนแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนปนเปื้อนเกือบ 20% ของตัวอย่างทั้งหมด
    2016-10-07 09:36
  • โพลระบุ คนอีสานส่วนใหญ่เชื่อมีสารพิษตกค้างในข้าว เครือข่ายต่อต้านสารเคมีฯ ตอกย้ำ มีการรมข้าวซ้ำหลายครั้งจนสารตกค้างเกินค่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ยันเมทิลที่แทรกอยู่ตามช่องว่างของโบรไมด์ไอออนเป็นอันตรายต่อร่างกาย การซาวข้าวสารช่วยไม่ได้
    2013-07-23 08:18