• Saturday, March 11, 2017
  11:48
  นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส.เป็นต้นมา กระบวนการรณรงค์ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในประเด็นต่างๆ ของเมืองไทยได้ถูกขับเคลื่อน โดยเฉพาะในแง่ของการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่สังคม กระบวนการผลักดันการออกกฎหมายควบคุมการบริโภคสุราและบุหรี่ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การรณรงค์ออกกำลังกาย ตลอดจนการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะมิติต่างๆ ผ่านกลไกภาคีเครือข่าย อย่างไรก็ดี เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง แนวทางการทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น
  2017-03-11, 11:48
 • Tuesday, December 13, 2016
  14:34
  ความเคลื่อนไหวของแนวคิดสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทยนับจากอดีตมาจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าลื่นไหลปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามบริบทการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา การดูแลสุขภาพปฐมภูมิจะถูกให้ความสำคัญเป็นช่วงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของงานปฐมภูมิเพราะเป็นบริการที่มีต้นทุนต่ำและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะที่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิมีอยู่จริง
  2016-12-13, 14:34

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
6 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
6 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน