• Thursday, July 04, 2019
  13:10
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA AWARD สืบทอดคุณค่าความเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างสมพระเกียรติ ด้วยการนำแนวคิดจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานและปรัชญาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มีรากฐานจากการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเสมอภาค มาเป็นเป้าหมายของความสำเร็จองค์กร
  2019-07-04, 13:10
 • Friday, March 18, 2016
  13:52
  องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการดูแลผู้พิการเชิงรุกโดยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
  2016-03-18, 13:52

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 นาที 31 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 นาที 31 วินาที ago
กลับด้านบน