ฝรั่งเศสติดโควิด

  • รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ทั่วโลกระบาดโควิดแนวโน้มไม่ดีขึ้น ส่วนไทยค่อนข้างดี แต่ต้องไม่ประมาท ขณะที่แม่สอดเริ่มดีขึ้น ส่วนสมุย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเคสแหม่มติดโควิดใกล้ครบ เหลือ 2 คน กินข้าวร้านเดียวกัน ยังติดตามตัว คาดออกจากสมุยแล้ว
    2020-10-28 15:16
  • รองอธิบดีกรมควบคุมโรคหญิงฝรั่งเศสติดโควิดในสถานที่กักกันทางเลือก ASQ แต่ยังไม่ทราบติดจากบริเวณใด หรือใครแพร่เชื้อ เพราะเจ้าตัวไม่ใช่คนแพร่ เหตุออกจากที่กักกันตัว 15 ต.ค. แต่พบเชื้อในฟิตเนส 22 ต.ค. เร่งสอบสวนหาสาเหตุเพิ่ม พร้อมหารือสบส.เข้ม ASQ ทั่วประเทศ
    2020-10-26 15:04