มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

  • ใครที่เป็นนักดื่มอยู่ อาจจะลองใช้สถานการณ์ช่วงระบาดของโรค COVID-19 นี้ ตั้งใจลดละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเถอะ New normal ที่ควรเป็นสำหรับแอลกอฮอล์คือ การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ ตัวเราปลอดภัยจากโรค สมาชิกในบ้านปลอดภัย สังคมปลอดภัย  
    2020-05-06 17:34
  • การเดินทางอย่างปลอดภัยควรเป็นสิ่งที่คนไทยทุกชีวิตได้รับเป็นพื้นฐานโดยเท่ากัน ดังนั้นหากใครก็ตามที่ทำพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อคนส่วนรวมก็ถือว่าได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
    2020-01-04 17:13
  • ผมได้อ่านข่าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาเสนอแนวคิดเรื่องการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 โดยจะเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ เช่น พัทยา เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต
    2019-09-09 12:08