• Tuesday, July 25, 2017
  01:37
  สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25, 01:37
 • Sunday, April 30, 2017
  11:52
  รพ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จ ใช้สารเมทาโดนแก้ติดฝิ่น เผยแต่ละปีมีผู้มาบำบัดมากขึ้น รักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เผยเด็กรุ่นใหม่ไม่ติดฝิ่น แต่ติดยาบ้าแทน
  2017-04-30, 11:52
 • Saturday, March 11, 2017
  11:48
  นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส.เป็นต้นมา กระบวนการรณรงค์ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในประเด็นต่างๆ ของเมืองไทยได้ถูกขับเคลื่อน โดยเฉพาะในแง่ของการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่สังคม กระบวนการผลักดันการออกกฎหมายควบคุมการบริโภคสุราและบุหรี่ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การรณรงค์ออกกำลังกาย ตลอดจนการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะมิติต่างๆ ผ่านกลไกภาคีเครือข่าย อย่างไรก็ดี เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง แนวทางการทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น
  2017-03-11, 11:48
 • Wednesday, March 08, 2017
  10:20
  สวสส.ชี้งานรณรงค์ความเสี่ยงสุขภาพในไทยตีตรา ลดทอนคุณค่ากลุ่มเป้าหมาย จับมือ สสส.ใช้มุมมองทางวัฒนธรรมช่วยศึกษาปัจจัยต่อพฤติกรรมเสี่ยง คาดทำให้แยกย่อยกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและทบทวนนโยบายการรณรงค์ได้ตรงจุดมากขึ้น นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
  2017-03-08, 10:20
 • Friday, December 16, 2016
  21:31
  จังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด ขณะเดียวกันที่ชุมชนมีผู้สูงอายุมากขึ้น 600 คน งานของ อสม.ที่นี่จึงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสุขภาพของของ 2 วัยนี้ ปัจจุบัน อสม.ที่มีอยู่ทั้งหมด 60 คน อสม. 1 คน จะดูแลชุมชนประมาณ 10-15 หลังเรือน โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  2016-12-16, 21:31
 • Sunday, October 02, 2016
  11:31
  กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวีดีโอทางไกลกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ เน้น ดูแลมาตรฐาน การคัดกรองและการบำบัดรักษาฟื้นฟู โดยจะเข้าไปช่วยภาคีเครือข่ายทำงานต่อเนื่อง ย้ำเข้มมาตรการป้องกันยาเสพติดต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “To Be Number One”
  2016-10-02, 11:31
 • Wednesday, September 07, 2016
  21:37
  “หมอพูลชัย” หนุนแยก “แอมเฟตามีน” เป็นยาเสพติดประเภท 2 เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด ใช้แนวทางเดียวกับเมทาโดนบำบัดผู้เสพเฮโรอีน มองผู้เสพเป็นเพียงผู้ป่วย เพิ่มโอกาสในการเลิกยา ซ้ำช่วยตัดวงจรขายยาเสพติด หลังมาตรการปราบปรามไม่ได้ผล แถมส่งผลผู้ต้องขังล้นเรือนจำ คดีล้นศาล  
  2016-09-07, 21:37
 • Tuesday, September 06, 2016
  15:04
  อย.ยืนยันยังไม่มีการเสนอให้มีการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด
  2016-09-06, 15:04
 • Tuesday, August 30, 2016
  17:01
  สธ.เห็นด้วยที่ยังให้เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 1 ต้องควบคุมและมีบทลงโทษกับผู้ผลิต แต่แยกแอมเฟตามีนให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ 2 เป็นยาควบคุมที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ พร้อมปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให้เอื้อต่อการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา เพิ่มหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระดับตำบล ยึดหลัก “ผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วย”ต้องได้รับการดูแลรักษา 
  2016-08-30, 17:01
 • Saturday, August 20, 2016
  22:01
  ผอ.รพ.แม่ระมาด เผย “ผลการบำบัดยาเมทาโดนในกลุ่มผู้เสพฝิ่นในพื้นที่”  3 ปี ดึงผู้เสพฝิ่นเข้ารับการบำบัดแล้ว 400 ราย หลังปรับแนวปฏิบัติตามบริบทพื้นที่ เพิ่มจุดจ่ายยาที่ รพ.สต. จัดรถโมบายยูนิต เตรียมเสนอโครงการ สสส.ของบหนุน ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน ดึงผู้เสพฝิ่นในพื้นที่กว่าครึ่งรับการบำบัดเพิ่ม ห่วงข้อเสนอยุบงบกองทุนเฉพาะโรค รวมเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว กระทบงบยาเมทาโดนและบริการทางการแพทย์บำบัดผู้เสพ ทำ รพ.รับภาระเพิ่ม   
  2016-08-20, 22:01
 • Saturday, August 20, 2016
  13:08
  สธ.สนับสนุนนโยบาย ยธ.แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ปรับมุมมองผู้เสพ/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย ให้ รพ.ทุกระดับกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม รูปแบบประชารัฐ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม ครบวงจร ทุกหมู่บ้านชุมชน
  2016-08-20, 13:08
 • Tuesday, August 16, 2016
  10:36
  สปสช.เผย สิทธิประโยชน์ “ยาเมทาโดนระยะยาว” ผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปี 2551 ช่วยผู้เสพฝิ่นและเฮโรอีนรับบำบัดรักษาแล้วกว่าหมื่นราย ล่าสุดยอดพุ่ง รายใหม่เข้ารับการบำบัดเฉลี่ยปีละ 2,400 คน เป้าหมายช่วยผู้เสพยุติการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายได้ หนุนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศ ลดอันตรายจากการเสพโดยใช้เข็มฉีดยา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
  2016-08-16, 10:36
 • Sunday, July 03, 2016
  22:16
  พบเด็กและเยาวชน ต้องบำบัดป่วยจิตเพราะติดยา ถึง 1 ใน 3 กรมสุขภาพจิตแนะ ต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง ระบุปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทยน่าเป็นห่วง เริ่มใช้ยาเสพติดอายุน้อยลง ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันนำสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด โดยมองว่าไม่เป็นอันตราย ซึ่งในความเป็นจริงสารผสมดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดทั้งสิ้น
  2016-07-03, 22:16
 • Sunday, June 26, 2016
  14:02
  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สธ.เผยข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในปี 2559 นี้ อยู่ระดับรุนแรง คาดมีผู้เสพยาประมาณ 2.7 ล้านคน ในรอบ 6 เดือนมานี้บำบัดได้ 84,000 กว่าคน เร่งระดมการคัดกรอง ปรับกลยุทธ์เพิ่มความถี่ติดตามทุก 3 เดือนหลังบำบัด ระบุปัญหาซับซ้อนขึ้น ผู้เสพเกือบร้อยละ 60 เป็นยาวชนอายุ 15-29 ปี ใช้ยาบ้าเป็นหลัก แนวโน้มใช้กัญชาก้าวกระโดด มีการใช้ยา 2 ชนิดผสมกันเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว อายุต่ำสุด 11 ขวบ ใช้เด็กเล็กเดินยาและใช้การตลาดขยายลูกค้า ซื้อ 1 แถม 1  
  2016-06-26, 14:02

Pages

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน