วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 24 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ยาเสพติด

Friday, December 16, 2016 - 21:31
จังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด ขณะเดียวกันที่ชุมชนมีผู้สูงอายุมากขึ้น 600 คน งานของ อสม.ที่นี่จึงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสุขภาพของของ 2 วัยนี้ ปัจจุบัน อสม.ที่มีอยู่ทั้งหมด 60 คน อสม. 1 คน จะดูแลชุมชนประมาณ 10-15 หลังเรือน โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
Sunday, October 2, 2016 - 11:31
กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวีดีโอทางไกลกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ เน้น ดูแลมาตรฐาน การคัดกรองและการบำบัดรักษาฟื้นฟู โดยจะเข้าไปช่วยภาคีเครือข่ายทำงานต่อเนื่อง ย้ำเข้มมาตรการป้องกันยาเสพติดต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “To Be Number One”
Wednesday, September 7, 2016 - 21:37
“หมอพูลชัย” หนุนแยก “แอมเฟตามีน” เป็นยาเสพติดประเภท 2 เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด ใช้แนวทางเดียวกับเมทาโดนบำบัดผู้เสพเฮโรอีน มองผู้เสพเป็นเพียงผู้ป่วย เพิ่มโอกาสในการเลิกยา ซ้ำช่วยตัดวงจรขายยาเสพติด หลังมาตรการปราบปรามไม่ได้ผล แถมส่งผลผู้ต้องขังล้นเรือนจำ คดีล้นศาล  
Tuesday, September 6, 2016 - 15:04
อย.ยืนยันยังไม่มีการเสนอให้มีการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด
Tuesday, August 30, 2016 - 17:01
สธ.เห็นด้วยที่ยังให้เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 1 ต้องควบคุมและมีบทลงโทษกับผู้ผลิต แต่แยกแอมเฟตามีนให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ 2 เป็นยาควบคุมที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ พร้อมปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให้เอื้อต่อการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา เพิ่มหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระดับตำบล ยึดหลัก “ผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วย”ต้องได้รับการดูแลรักษา 
Saturday, August 20, 2016 - 22:01
ผอ.รพ.แม่ระมาด เผย “ผลการบำบัดยาเมทาโดนในกลุ่มผู้เสพฝิ่นในพื้นที่”  3 ปี ดึงผู้เสพฝิ่นเข้ารับการบำบัดแล้ว 400 ราย หลังปรับแนวปฏิบัติตามบริบทพื้นที่ เพิ่มจุดจ่ายยาที่ รพ.สต. จัดรถโมบายยูนิต เตรียมเสนอโครงการ สสส.ของบหนุน ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน ดึงผู้เสพฝิ่นในพื้นที่กว่าครึ่งรับการบำบัดเพิ่ม ห่วงข้อเสนอยุบงบกองทุนเฉพาะโรค รวมเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว กระทบงบยาเมทาโดนและบริการทางการแพทย์บำบัดผู้เสพ ทำ รพ.รับภาระเพิ่ม   
Saturday, August 20, 2016 - 13:08
สธ.สนับสนุนนโยบาย ยธ.แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ปรับมุมมองผู้เสพ/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย ให้ รพ.ทุกระดับกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม รูปแบบประชารัฐ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม ครบวงจร ทุกหมู่บ้านชุมชน
Tuesday, August 16, 2016 - 10:36
สปสช.เผย สิทธิประโยชน์ “ยาเมทาโดนระยะยาว” ผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปี 2551 ช่วยผู้เสพฝิ่นและเฮโรอีนรับบำบัดรักษาแล้วกว่าหมื่นราย ล่าสุดยอดพุ่ง รายใหม่เข้ารับการบำบัดเฉลี่ยปีละ 2,400 คน เป้าหมายช่วยผู้เสพยุติการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายได้ หนุนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศ ลดอันตรายจากการเสพโดยใช้เข็มฉีดยา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
Sunday, July 3, 2016 - 22:16
พบเด็กและเยาวชน ต้องบำบัดป่วยจิตเพราะติดยา ถึง 1 ใน 3 กรมสุขภาพจิตแนะ ต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง ระบุปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทยน่าเป็นห่วง เริ่มใช้ยาเสพติดอายุน้อยลง ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันนำสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด โดยมองว่าไม่เป็นอันตราย ซึ่งในความเป็นจริงสารผสมดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดทั้งสิ้น
Sunday, June 26, 2016 - 14:02
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สธ.เผยข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในปี 2559 นี้ อยู่ระดับรุนแรง คาดมีผู้เสพยาประมาณ 2.7 ล้านคน ในรอบ 6 เดือนมานี้บำบัดได้ 84,000 กว่าคน เร่งระดมการคัดกรอง ปรับกลยุทธ์เพิ่มความถี่ติดตามทุก 3 เดือนหลังบำบัด ระบุปัญหาซับซ้อนขึ้น ผู้เสพเกือบร้อยละ 60 เป็นยาวชนอายุ 15-29 ปี ใช้ยาบ้าเป็นหลัก แนวโน้มใช้กัญชาก้าวกระโดด มีการใช้ยา 2 ชนิดผสมกันเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว อายุต่ำสุด 11 ขวบ ใช้เด็กเล็กเดินยาและใช้การตลาดขยายลูกค้า ซื้อ 1 แถม 1  

Pages