รมยง สุรกิจบรรหาร

 • บอร์ดการแพทย์ประกันสังคมเห็นชอบเปลี่ยนวิธีเบิกค่าทำฟัน จากครั้งละ 300 บาท ปีละ 2 ครั้ง เป็นครั้งเดียว 600 บาท ระบุเพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมเสนอให้บอร์ดใหญ่ สปส.เคาะ 9 ก.พ.
  2016-02-05 11:38
 • นสพ.มติชน : สปส.วางแนวทางเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ใช้รูปแบบ ม.41 บัตรทอง เตรียมนำเสนอบอร์ดการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อออกเป็นประกาศ คกก.การแพทย์ต่อไป
  2015-09-28 16:43
 • สปส.แจงสิทธิประโยชน์ใหม่ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ที่จะมีผล 20 ต.ค. เพิ่มค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร เงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายอัตราเดียวกับ สปสช.พร้อมเตรียมศึกษาสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2015-09-28 14:28
 • สปส.ยัน สิทธิรักษาไตวายเรื้อรังของผู้ประกันตนไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น สามารถเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมตามภาวะผู้ป่วยได้ ส่วนการอนุมัติสิทธิก็ไม่ล่าช้า หากเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด สปส.จังหวัดอนุมัติให้รับสิทธิภายใน 40 นาที แต่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์แจ้งผลใน 30 วัน
  2015-07-17 15:50