ฤทัย วรรธนวินิจ

  • จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำแทนสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ถึง 70% เมื่อขั้นตอนหายไป ประชาชนไม่ต้องเสียเวลารอคอย และสิ่งที่หายไปก็นำมาสร้างเป็นคุณค่าเพิ่ม "ตอนนี้ก็กำลังท้าทายทีมงานไว้ว่า 8:8:8 คือ 8 นาทีก่อนพบแพทย์ 8 นาทีพบแพทย์ และ 8 นาทีหลังพบแพทย์ นี่คือสิ่งที่ท้าทายทีมงานเอาไว้"
    2020-02-16 10:17
  • รมช.สาธารณสุข ให้เขตสุขภาพที่ 6 ยึดปัญหา (pain points) เป็นสำคัญ แล้วค่อยนำร่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริการ ชื่นชมโรงพยาบาลสมุทรปราการ นำระบบการจัดการแบบลีน ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Block Chain ข้อมูลปลอดภัย เชื่อมโยงทุก รพ.ในจังหวัด
    2019-08-05 15:06
  • รพ.สมุทรปราการ ประกาศเก็บ “ค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ” เริ่ม 1 ธ.ค.61 นี้ แจงช่วยหนุนค่าใช้จ่าย หลัง รพ.ต้องเปิดบริการรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการเฉพาะ เหตุมีสัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้ารับบริการสูงถึงร้อยละ 70 กระทบต่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมระบุ รพ.จัดเก็บเฉพาะค่าบริการเพิ่มเติม มีระเบียบรองรับ ส่วนค่ายา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เบิกจ่ายตามสิทธิปกติเหมือนในเวลาราชการ
    2018-11-10 20:41