ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สมุทรปราการ ประกาศเก็บ “ค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ” เริ่ม 1 ธ.ค.61 นี้ แจงช่วยหนุนค่าใช้จ่าย หลัง รพ.ต้องเปิดบริการรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการเฉพาะ เหตุมีสัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้ารับบริการสูงถึงร้อยละ 70 กระทบต่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมระบุ รพ.จัดเก็บเฉพาะค่าบริการเพิ่มเติม มีระเบียบรองรับ ส่วนค่ายา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เบิกจ่ายตามสิทธิปกติเหมือนในเวลาราชการ

พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จากกรณีที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ติดป้ายประกาศแจ้งเก็บค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ จำนวน 110 บาท/ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นั้น พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลได้ติดป้ายประกาศดังกล่าวจริง โดยได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบกระทรวงการคลัง ในกรณีผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินหากมารับบริการนอกเวลาราชการโรงพยาบาลจะขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติม จำนวน 110 บาท แต่ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินยังคงสามารถมารับบริการได้ตามสิทธิปกติ ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้สาเหตุที่โรงพยาบาลสมุทรปราการต้องเก็บค่าบริการผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินที่มารับบริการนอกเวลาราชการ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินมาขอรับบริการนอกเวลาราชการจำนวนมาก จนกระทบต่อการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยแต่ละวันโรงพยาบาลสมุทรปราการมีผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลาราชการเฉลี่ยประมาณ 200 รายต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินถึงร้อยละ 70 ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีมาตลอด บางคนทำงานเสร็จแล้วมาหาหมอ บางคนทำงานเลิกกะก็แวะมารับยา เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการไม่เต็มที่และล่าช้า

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจึงต้องแก้ไขปัญหานี้โดยจัดให้มีบริการนอกเวลาราชการสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินเฉพาะ จ้างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาทำงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม ทำให้โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนนี้ แต่ที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังดำเนินการได้เพราะเงินบริจาค คนสมุทรปราการใจดี

“การเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินที่มารับบริการรนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลเรา มีระเบียบรองรับทุกอย่าง โดยเก็บเฉพาะค่าบริการที่โรงพยาบาลต้องจ้างหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มาให้บริการเพิ่มเท่านั้น และหักการเบิกจ่ายค่าบริการได้ตามสิทธิ เช่นในกรณีผู้ป่วยระบบสวัสดิการข้าราชการให้เบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการได้ 50 บาท โรงพยาบาลก็จะเก็บจากผู้ป่วยเพิ่ม 60 บาท เป็นต้น ส่วนค่ายา ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์ ยังคงเบิกได้ตามสิทธิเหมือนการรับบริการในเวลาราชการตามปกติ ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ติดประกาศล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบเป็นเดือนแล้วก่อนที่จะเริ่มเก็บค่าบริการในเดือนหน้านี้” ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวและว่า นอกจากติดประกาศให้ประชาชนรับทราบที่โรงพยาบาลแล้ว ยังได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผอ.รพ.บางละมุงชี้เก็บค่าบริการคลินิกนอกเวลา เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าตอบแทนแพทย์-พยาบาล