วัคซีนสำหรับเด็ก

  • ปัจจุบันมีการให้วัคซีนพื้นฐานหลายชนิดฟรีแก่เด็กไทย แต่ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอ ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีฐานะพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนชนิดอื่นซึ่งมีราคาแพงเสริมเข้าไปด้วย วันเวลาผ่านไปวัคซีนเหล่านั้นราคาถูกลง แพทย์หลายท่านจึงมองว่าถึงเวลาแล้วที่ควรผลักดันวัคซีนบางตัวเพิ่มเติมสำหรับเด็ก
    2013-07-12 10:38