วิบูลย์ ทะนงยิ่ง

  • รพ.สต.บ้านนาเมือง ชูไฮท์ไลท์แอปฯ อสม.ออนไลน์ ทำโครงการ "พาคนดีไปเยี่ยมคนป่วย" ให้ อสม.แจ้งเหตุคนป่วยในพื้นที่ แล้วหมออนามัยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามพิกัดที่ อสม.แจ้งมาเพื่อช่วยดูแลหากมีปัญหาสุขภาพ แนะนำวิธีการดูแลต่อเนื่อง ญาติก็ไม่ต้องลำบากพาคนป่วยขึ้นรถมาถึง รพ.สต.
    2019-11-15 20:54