วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 14 ชั่วโมง 31 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ศักดิ์ เสกขุนทด

Wednesday, January 11, 2017 - 19:36
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สธ. เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกเครื่อง Tele-Medicine ครอบคลุม รพศ./รพท. 116 แห่ง พร้อมตั้งเป้าใน 5 ปี เชื่อมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ยึด 3 หลักการ สื่อสารภาพและเสียงแบบ HD สอดคล้อง Service Plan สธ. เชื่อมระบบส่งต่อจาก รพช.ไป รพท.โดยมีแพทย์รับผิดชอบทุกขั้นตอน
Monday, January 2, 2017 - 18:23
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือสาธารณสุขบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ ดีเดย์ 5 ม.ค. 2560 เริ่มคิกออฟ " Digital Health " ตั้งเป้าเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 12 เดือน พร้อมขยายไปยังโรงพยาบาล 116 แห่ง ภายในปี 2560