ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือสาธารณสุขบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ ดีเดย์ 5 ม.ค. 2560 เริ่มคิกออฟ " Digital Health " ตั้งเป้าเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 12 เดือน พร้อมขยายไปยังโรงพยาบาล 116 แห่ง ภายในปี 2560

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการและมอบนโยบายแก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.โดยให้ สรอ.เร่งดำเนินงาน 2 เรื่องหลัก คือ เรื่องคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Health และการส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซชุมชน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 12 เดือนนับจากนี้

ทั้งนี้ ในส่วนของ Digital Health จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข และ สรอ. ในวันที่ 5 ม.ค. 2560 เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทั้งสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy)

"การผลักดันทั้งเรื่อง Digital Health และ อีคอมเมิร์ซชุมชน จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของไทยตามเป้าหมายของการจัดตั้งกระทรวงดีอี หากเราสามารถสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น คนรุ่นใหม่จะกลับคืนถิ่นมากขึ้น และความเจริญต่างๆ จะตามไป" นายพิเชฐกล่าว

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. กล่าวว่า ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล รวมทั้งเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลการบริการต่างๆ ในด้านสาธารณสุข ซึ่งจะขยายไปยังโรงพยาบาล 116 แห่ง ภายในปี 2560 รวมทั้งเป็นการติดอาวุธให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่ง อสม.สามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก จะเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอีกด้วย