วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง 5 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

Wednesday, June 21, 2017 - 14:48
เอไอเอสปลิ้ม แอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" ได้รางวัล WSIS 2017 Prizes Winner จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติและองค์การสหประชาชาติ พร้อมจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ หวังขยายผลการใช้งานมากยิ่งขึ้น
Friday, June 2, 2017 - 16:38
กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการตรวจรักษาทางไกล โรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร "พี่หมอช่วยน้องหมอ" ปรึกษาการวินิจฉัยและคำแนะนำแนวทางการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เห็นภาพผู้ป่วยอย่างชัดเจน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่รับบริการ นำร่องที่โรงพยาบาลแม่สอดและอุ้มผาง จ.ตาก ครั้งแรกในประเทศ
Wednesday, January 11, 2017 - 19:36
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สธ. เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกเครื่อง Tele-Medicine ครอบคลุม รพศ./รพท. 116 แห่ง พร้อมตั้งเป้าใน 5 ปี เชื่อมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ยึด 3 หลักการ สื่อสารภาพและเสียงแบบ HD สอดคล้อง Service Plan สธ. เชื่อมระบบส่งต่อจาก รพช.ไป รพท.โดยมีแพทย์รับผิดชอบทุกขั้นตอน
Monday, January 2, 2017 - 18:23
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือสาธารณสุขบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ ดีเดย์ 5 ม.ค. 2560 เริ่มคิกออฟ " Digital Health " ตั้งเป้าเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 12 เดือน พร้อมขยายไปยังโรงพยาบาล 116 แห่ง ภายในปี 2560
Wednesday, May 11, 2016 - 13:11
มติ ครม.มอบหมาย “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน รมว.สธ.แทน กรณี รมว.สธ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมช.สธ.หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
54.166.189.88

54.166.189.88
39774