ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอไอเอสปลิ้ม แอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" ได้รางวัล WSIS 2017 Prizes Winner จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติและองค์การสหประชาชาติ พร้อมจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ หวังขยายผลการใช้งานมากยิ่งขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดงานแถลงข่าวการได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2560 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ร่วมเป็นเกียรติในการประกาศรางวัล

สำหรับรางวัลนี้ เป็นโครงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผลงานที่ทำให้เอไอเอสได้รางวัล WSIS 2017 Prizes Winner ในปีนี้ คือการพัฒนาแอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" มาช่วยส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขภายของ อสม. ภายใต้แนวคิด Digital For Thais ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเอไอเอส กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขเป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข โดยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วและทั่วถึงขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

“นับเป็นรางวัลที่คนไทยควรร่วมยินดีและภาคภูมิใจ เพราะนี่คือรางวัลของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนที่มีจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ง่ายได้ง่าย ที่สร้างคุณูปการแก่สังคม ประเทศ และมนุษยชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งข้อมูล” นายสมชัย กล่าว

ด้าน นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของ สธ. มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสาธารณสุขยั่งยืน โดยได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขภาพของประเทศไทย

"การที่ AIS พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU และ UN ในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประเทศไทยมี eHealth ที่เข้มแข็ง และกลายเป็นสาธารณสุขดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0" รมว.สธ. กล่าว

ด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทเอกชนได้ให้ความสำคัญ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนำเทคโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ เอไอเอสยังได้ใช้โอกาสนี้ ประกาศการจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต.และ อสม.มีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มิ.ย. – 31 ส.ค.2560 และประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ติดต่อสอบถามที่โทร. 06 2520 1999 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor, Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์