วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 9 ชั่วโมง 27 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Thursday, May 25, 2017 - 09:59
‘หมอปิยะสกล’ กล่าวแสดงความยินดีกับ นพ.เทดรอส แอดฮานอม ผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ พร้อมร่วมทำงานกับ นพ.เทดรอสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลก
Wednesday, May 24, 2017 - 16:42
รมว.สธ.กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 “การสร้างระบบที่ดีเพื่อการมีสุขภาพดีในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วน และพลังสนับสนุน 3 ด้าน ย้ำการมีสุขภาพดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์
Tuesday, May 23, 2017 - 18:41
ครม. 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,792 ตำแหน่ง กับตำแหน่งว่างของกระทรวงสาธารณสุขเดิมอีก 2,200 ตำแหน่ง รวมเป็น 10.992 อัตรา สร้างขวัญกำลังใจ และความมั่นคงในอาชีพรับราชการ
Sunday, May 21, 2017 - 21:45
ประเทศไทยมีเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.58 ล้านคน โดยสถานการณ์ปัญหาที่น่าเป็นห่วงจากการสำรวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย ปี 2557 พบว่า เด็กแรกเกิดถึงวัย 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 จึงจำเป็นต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เช่น กลุ่มออทิสติกหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ อีกทั้งกลุ่มที่มีปัญหาพัฒนาการ
Sunday, May 21, 2017 - 13:44
กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมฝากทุกคนยึดค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการดำเนินงานคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี
Sunday, May 21, 2017 - 13:21
เครือข่ายชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ยื่นหนังสือ “นพ.ปิยะสกล” ขอให้เร่งรัดเสนอ ครม.ขยายสิทธิการรักษาขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล 3.8 หมื่นคนและเด็กนักเรียนรหัส G อีก 8.9 หมื่นคน ชี้ ครม.เคยมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า
Sunday, May 21, 2017 - 11:24
สธ.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาทที่ ครม.อนุมัติ ให้โรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมเข้ม 5 มาตรการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
Saturday, May 20, 2017 - 11:32
“หมอปิยะสกล” ยืนยัน สธ.จะเสนอขออัตราข้าราชการพยาบาล 8,792 ตำแหน่ง ตามที่ คปร.เห็นชอบ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าแน่นอน
Thursday, May 18, 2017 - 20:11
รมว.สธ.มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 17 แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Thursday, May 18, 2017 - 12:51
เครือข่ายประชาชนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า 70 คน ดักพบ รมว.สธ.ก่อนประชุมร่วมกับ สปสช. เรียกร้อง ยุติกระบวนการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ม. 77 ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่สำคัญสาระที่แก้ไขบิดเบือนหลักการของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลิดรอนสิทธิประชาชน

Pages

23.20.157.174

23.20.157.174
94604