‘รพ.สิงห์บุรี-อินทร์บุรี’ รพ.คู่แฝด บริหารทรัพยากร-ปรับระบบบริการร่วมกัน

Sat, 2019-06-29 07:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.อินทร์บุรี ปรับระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาวิกฤตการเงินการคลัง ตามแนวคิดโรงพยาบาลคู่แฝด ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี จัดระบบบริการตามบริบทพื้นที่ เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุอินทร์บุรี เตรียมแผนเปิดศูนย์เชี่ยวชาญ โรคข้อ โรคตา และโรคไต เพิ่มศักยภาพบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินการคลัง

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า วันนี้ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมาเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการเพื่อ แก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินการคลังของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ซึ่งขอชื่นชมความพยายามของเจ้าหน้าที่ได้ปรับโฉมและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล ปรับระบบการอยู่เวร เพิ่มการออกตรวจสุขภาพเชิงรุกให้ความสำคัญด้านการตลาด ปรับระบบการเงินการคลังโดยมีโรงพยาบาลสิงห์บุรีและเขตสุขภาพที่ 4 ให้การสนับสนุนในการจัดซื้อยารวมตามที่ได้มอบนโยบายไว้ในการตรวจเยี่ยมครั้งแรกที่ให้เป็นโรงพยาบาลคู่แฝดกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และปรับระบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สูงอายุ จำนวน 46,831 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 เฉพาะอําเภออินทร์บุรี มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 24.9 โรงพยาบาลอินทร์บุรีได้ปรับให้เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญโรคที่พบมากในผู้สูงอายุโดยร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน และคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี ภายในปี 2566 เพื่อเป็นศูนย์โรคข้อ ศูนย์โรคตา และศูนย์โรคไต รวมถึงการผ่าตัดและทำหัตถการในระยะต่อไป เพื่อลดการรอคอยและช่วยลดปัญหาการวิกฤตการเงินการคลัง

ด้านแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี กล่าวว่า ในการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญโรคผู้สูงอายุ โดยด้านการรักษาจะร่วมมือกับโรงพยาบาลเลิดสิน ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม การรักษาภาวะกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ด้านการผ่าตัดตาต้อกระจกวิธีการสลายเลนส์ด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์และใส่เลนส์แก้วตาเทียม การผ่าตัดต้อเนื้อด้วยเยื่อหุ้มรก การผ่าตัดตาสองชั้นเพื่อการรักษา ส่วนด้านบุคลากรและงบประมาณ จะวางแผนร่วมกับเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการจัดซื้อจัดยาและเวชภัณฑ์ร่วมทั้งจังหวัด โดยโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นผู้ดำเนินการและเป็นคลังยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่งของจังหวัด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอินทร์บุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก มีเตียงบริการ 170 เตียง รับผิดชอบประชากร ประมาณ 55,000 คน แพทย์ 23 คน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลักครบทุกสาขา ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 600-700คน โรคที่พบได้มากที่สุดคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง ข้อเสื่อม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

Add new comment