สมาคมพลังงานปรมาณู

  • ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สั่งสมาคมพลังงานปรมาณูหยุดจัดกิจกรรมอบรมติวสอบ RSO ถึงวันที่ 1 ก.พ.2560 ด้านทันตแพทยสภายกทีมถกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หาทางออกปมใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ วันที่ 13 ต.ค. นี้
    2016-10-13 07:52
  • เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแจง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินอบรมหมอฟันสอบ RSO คนละ 3,500 บาท ผู้จัดคือสมาคมพลังงานปรมาณูซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ คนติดต่อให้เข้าอบรมก็ไม่ใช่ข้าราชการในสังกัด
    2016-10-10 08:25