สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติปัดเอี่ยวจัดอบรม RSO หมอฟัน

Mon, 2016-10-10 08:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแจง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินอบรมหมอฟันสอบ RSO คนละ 3,500 บาท ผู้จัดคือสมาคมพลังงานปรมาณูซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ คนติดต่อให้เข้าอบรมก็ไม่ใช่ข้าราชการในสังกัด

น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่ามีเจ้าหน้าที่จากสมาคมพลังงานปรมาณู ติดต่อทันตแพทย์ให้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด สมาคมดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บางส่วนของสำนักงานปรมาณูฯ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บางส่วนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ แต่เผอิญสมาคมฯ นี้มีที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานปรมาณูฯ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ที่ติดต่อจัดอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ติดต่อไปยังทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ไม่ใช่ข้าราชการในสังกัดของสำนักงานปรมาณูฯ

น.ส.อัจฉรา กล่าวอีกว่า ไม่ทราบในรายละเอียดว่าทางสมาคมฯ ติดต่อไปยังทันตแพทย์อย่างไร แต่ตนก็ได้รับคำร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ จึงได้ทำหนังสือไปยังสมาคมฯ ไปแล้วว่าให้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทำอะไรไปบ้าง และขอให้ชี้แจงด้วยว่าสมาคมฯ นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักงานปรมาณูฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ สมาคมฯ ดำเนินการเอง ส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูฯ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ก็ทำในนามสมาคมฯ

“สำนักงานเป็น regulator ดังนั้น เราก็คงไม่ไปทำเรื่องที่ทำให้เกิดความข้องใจต่อสังคม เราต้องรักษาตัวเราให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคมไทยและนานาชาติว่าสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูฯ ที่มีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็ต้องให้ชี้แจงว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะเข้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูฯหรือเปล่า ดิฉันก็คงทำได้เท่านั้น แต่ถ้านอกเหนือกว่านั้น ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบในฐานะที่มีตำแหน่งในสมาคมฯ” น.ส.อัจฉรา กล่าว

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. 2560 นี้ กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์หรือเครื่องกำเนิดรังสี ต้องขอใบอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประกอบในเงื่อนไขการออกใบอนุญาตครอบครอง

ขณะที่เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสมาคมพลังงานปรมาณู ติดต่อไปยังทันตแพทย์หลายคน ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ว่า สมาคมฯ ขอเสนอให้สถานประกอบการใดที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO ที่สอบผ่านขึ้นทะเบียน ให้มารีบมาทำการสอบ เพราะถ้ายังสอบในช่วงระยะเวลานี้ยังเป็นข้อสอบเก่าก่อนข้อสอบใหม่จะเปลี่ยน ซึ่งปกติการสอบก็ยากอยู่แล้ว ในอนาคตจะยังยากขึ้นไปอีก ขณะนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทำการเปิดสอบอีกครั้ง คาดว่าในเดือนตุลาคม 2559 ทางสมาคมพลังงานปรมาณูจึงได้ทำการเปิดอบรม (ติวเข้ม) เพื่อสอบ RSO แบบการันตี ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถมาติวฟรีจนกว่าผ่าน สถิติที่ทางสมาคมติวมา ผ่านมากกว่า 95% หมายเหตุ ถ้าพลาดสอบรอบนี้ จะไปเจอข้อสอบวิชากฎหมายที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งยากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารในเครือข่ายทันตแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทรศัพท์มาเร่งรัดให้ไปสอบ RSO ก่อนกฎหมายจะบังคับใช้ โดยจะติวให้ ค่าติวคนละ 3,500 บาท สอบผ่านแน่นอน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติคนหนึ่ง ซึ่งมีทำกิจกรรมกับสมาคมพลังงานปรมาณูด้วย นอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์อีกหลายคนที่ได้รับการข่มขู่ต่อเนื่อง บางรายถูกเสนอให้จ่ายเงิน 100,000 บาท แลกกับใบ RSO บางรายถึงกับถูกขู่ว่าจะปรับ 700,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อทันตแพทย์บางรายติดต่อไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่ามีการจัดติวในลักษณะนี้หรือไม่ และได้รับคำตอบว่าเป็นการจัดติวของสมาคมพลังงานปรมาณู ไม่ใช่การจัดโดยราชการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการติว จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดติวในลักษณะนี้ ผลประโยชน์ไม่ได้เข้าราชการ แต่เข้ากระเป๋าคนในสำนักงานปรมาณูฯ ทั้งสิ้น