ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเผยแผนปฏิบัติการออกตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ประจำปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และศึกษาวิจัย เน้นความปลอดภัยทางรังสี ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า การตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ ปส. ในการควบคุมการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าสถานปฏิบัติการได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

โดยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี ประจำปี พ.ศ. 2561 จะดำเนินการตรวจสอบทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ หน่วยงานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และสถานศึกษาด้านรังสี จำนวนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ และหากมีสถานปฏิบัติการแห่งใหม่ที่ต้องการขอใบอนุญาต ปส.จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและนำข้อมูล การตรวจมาประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบ และให้ข้อแนะนำ พร้อมทั้งเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความตระหนักในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัย

ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากว่า 56 ปี จนกระทั่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่มาขออนุญาตกับ ปส.อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ โดย ปส.มีความมุ่งมั่นกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งผลักดันให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายนิวเคลียร์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติการทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อม จะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การเข้าตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปส. จะเป็นไปตามระเบียบโดยจะมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนเข้าตรวจ และต้องเข้าตรวจในเวลากลางวัน ที่สำคัญพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรก่อนการตรวจทุกครั้ง และหากยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเข้าสู่การดำเนินคดีอาญาโดยการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1612,1622