ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เร่งออกใบอนุญาตให้สถานประกอบการทางรังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เผยล่าสุดมีหน่วยงานอยู่ในระบบแล้วกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุดมีคลินิกทันตกรรมยื่นขอรับใบอนุญาตกว่า 1,109 หน่วยงาน 1,724 เครื่อง แล้ว

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยถึงภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ได้มีสถานประกอบการทางรังสีหลายแห่งทั่วประเทศเริ่มตื่นตัวเดินทางมายื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายฉบับใหม่กันอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนประเด็นที่กำลังมีปัญหากับกลุ่มทันตแพทย์ที่คัดค้านพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 นั้น ปส.ได้พยายามดำเนินการหาทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย ซึ่งล่าสุดก็มีคลินิกทันตกรรมต่างทยอยมายื่นคำขอรับใบอนุญาตเรื่อยๆ รวมกว่า 1,109 หน่วยงาน (จำนวน 1,724 เครื่อง) แล้ว

ดร.อัจฉรา กล่าวต่อว่า การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี หรือเครื่องเอกซเรย์มิใช่เรื่องใหม่ได้มีการบังคับใช้มานานแล้ว เพียงแต่ยังกำกับดูแลไม่ควบคุมครบทุกขั้นตอนเท่านั้น โดยที่ผ่านมาพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (กฎหมายฉบับเดิม) ไม่ได้ระบุให้มีการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีไว้ ต่อมาจึงเกิดพระราชบัญญัติฉบับแก้เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2508 ที่แสดงชัดเจนว่ามีการกำกับเครื่องกำเนิดรังสี รวมถึงทางการแพทย์ด้วย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่ได้คุมตั้งแต่การนำเข้า ครอบครอง จึงไม่สามารถทราบได้ว่าสถานที่แห่งใดมีการครอบครอง และใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้ถูกปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2508 เพื่อควบคุมตั้งแต่การนำเข้า ครอบครองหรือใช้ ส่งออก รวมถึงการทำ หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ทำให้สามารถกำกับได้ตั้งแต่ต้นทาง จะสามารถดูแลความปลอดภัยทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.อัจฉรา กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยมีการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้มาตรฐาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่ผลิต ครอบครอง ใช้ นำเข้าส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตจาก ปส. ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรู้ประเภทของสิ่งที่จะขอรับใบอนุญาต ได้แก่ วัสดุกัมมันตรังสี หรือ เครื่องกำเนิดรังสี แบ่งออกเป็น การผลิต ครอบครอง ใช้ และนำเข้า ส่งออก จากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.oap.go.th ดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทที่ต้องการ หรือติดต่อ ปส. จากนั้นนำเอกสารไปยื่นคำขอส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) อาคาร 1 ชั้น 1 ปส. ในเวลาราชการ

2. ยื่นทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง (ขอรับใบอนุญาต)

และจะนำเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต กรณีเอกสารครบถ้วน ใช้เวลา 45 วัน สำหรับ ผู้ต้องการยื่นคำขอใบอนุญาตที่อยู่ห่างไกล เรามีช่องทางอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และขอรับใบอนุญาต ได้แก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคเหนือ – เชียงใหม่, ตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น, ตะวันออก-ชลบุรี, ใต้ – สงขลา