สายตาสั้น

 • กรมการแพทย์เตือนเพ่งมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตติดต่อกันนาน เสี่ยงพบปัญหาสายตา แนะพักสายตาทุกครึ่งชั่วโมง ปรับพฤติกรรมแบ่งเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วย
  2017-10-21 21:09
 • กรมการแพทย์เตือนผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน คนสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือด และผู้ที่ใช้ยาหยอดตาพวกสเตียรอยด์ควรตรวจวัดความดันลูกตาและขั้วประสาทตาบ้าง และอาจตรวจซ้ำๆ ทุกๆ 1-5 ปี พร้อมแนะผู้สูงอายุที่ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนควรดูด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ใช้ตัวอักษรสีดำ พื้นจอสีขาว เพื่อถนอมสายตาให้อยู่ได้นานๆ
  2016-12-01 21:43
 • กรมอนามัย ร่วมกับกรมการแพทย์ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด สร้างทีมครู ก. ร่วมคัดกรองสายตานักเรียนและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ คาดทั่วประเทศมีนักเรียนประมาณ 260,000 คนต้องใส่แว่นสายตา
  2016-02-18 17:13
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งลดปัญหาตาบอดจากตาต้อกระจกและโรคทางสายตา กระจายศูนย์เชี่ยวชาญด้านสายตาใน 12 เขตสุขภาพ ชี้สถานการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนท่องเน็ตในคนไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยวันละ 7.2 ชั่วโมง และพบเด็ก เยาวชน สายตาสั้นเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวจากการเพ่งจอนาน แนะใช้ให้ถูกวิธี ไม่ควรเล่นติดกันนานเกิน 30 นาที และพักสายตาอย่างน้อย 1-5 นาที คนที่มีปัญหาสายตาไม่ควรเล่นนานเกินวันละ 1 ชั่วโมง ดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อให้ดวงตามีความชุ่มชื้น
  2014-10-09 19:12