สารกำจัดศัตรูพืช

 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ระบุถึงสาเหตุที่ต้องแบน หรือไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดอย่างเด็ดขาด พร้อมขอให้สังคมออนไลน์มีการแชร์และเผยแพร่ภาพออกไประบุว่า “อัพเดทข้อมูลล่าสุดแล้ว ! เหตุผลที่ต้องแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส Fact sheets 3 หน้าสั้นๆ (1 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ต่อ 1 แผ่น) โปรดแชร์และเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางด้วย ” สำหรับสาเหตุประกอบด้วย
  2019-09-16 21:17
 • กรมควบคุมโรค ห่วงเกษตรกรไทย เสี่ยงป่วยด้วยพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคเนื้อเน่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนอ้วน ป่วยโรคเบาหวาน ไตวาย ผู้ที่กินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น เผยปี 61 พบผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงเกือบหมื่นคนพร้อมแนะหลักการ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” เพื่อใช้ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัย
  2019-06-25 05:52
 • สธ.เปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองรับการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชได้ไม่น้อยกว่า 500 ชนิด ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดเพื่อรองรับการส่งออกผักผลไม้ไทยจำหน่ายต่างประเทศ ชี้เป็นแห่งแรกของไทย เพื่อแก้ปัญหาสหภาพยุโรปส่งคืนผักผลไม้ของไทย เนื่องจากตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืช
  2016-08-18 21:51
 • กระทรวงสาธารณสุข พบคนไทยป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน พบมากสุดในฤดูฝน พิษมีทั้งเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท ผลการตรวจเลือดเกษตรกรไทยใน 48 จังหวัดล่าสุดในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์น่าห่วงพบว่ากว่า 4 ล้านคนมีความเสี่ยงจะป่วย เร่งป้องกันแก้ไขโดยให้ความรู้เกษตรกร และดูแลรักษา โดยตั้งคลินิกดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกจังหวัดในปีนี้ จำนวน 1,237 แห่ง
  2014-05-09 15:01