สำนักบริหารกลาง

  • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ ส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงานในสังกัด สธ.แบ่งปันข้อมูล ผลงานบริการ และข้อมูลอื่นๆ ให้ สปสช.ภายใต้หลักการทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่เพิ่มภาระให้ รพ. พร้อมให้ประสานความร่วมมือกับ สปสช.ใต้หลักการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ขณะที่กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สธ. ทำหนังสือตอบผู้ตรวจเขต 6 สธ. ปฏิเสธไม่สามารถเปิดบัญชีรับโอนเงิน PP จากสปสช.ได้ เหตุไม่ได้เป็น สปสช.สาขาจังหวัดแล้ว หลังผู้ตรวจเขต 6 สอบถามว่า สสจ.ชลบุรีสามารถเปิดบัญชีรับเงินและส่งแผนงาน PP จาก สปสช.ได้หรือไม่
    2015-05-01 13:14