สิทธิหญิงไทย

  • วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเพศหญิง เกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว กรมอนามัยเผย เฉพาะเดือน พ.ค. 64 ทะลุถึง 4,461 คน เร่งเดินหน้าคุ้มครองสิทธิ เข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเท่าเทียม
    2021-07-10 18:23