สุณี วงศ์คงคาเทพ

  • วงถกบอร์ดกำลังคนด้านสาธารณสุข รับทราบผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภูมิภาค ผงะ!สถานการณ์หมอฟันไหลออกจากระบบ 3 ปี ร่วม 40% ผลวิจัยเสนอ 3 มาตรการแก้ไข ห้ามลดสวัสดิการรักษาพยาบาล-จ่ายค่าตอบแทนพิเศษเช่นเดิม-สร้างความมั่นคงในอาชีพ
    2018-08-23 10:38