สุณี เลิศสินอุดม

 • อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. แนะ โครงการรับยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลและร้านยาต้องมองภาพระบบยาให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน อย่าให้เกิดรอยต่อของความไม่เข้าใจกัน ชี้การดำเนินงานในช่วงแรกอาจมีอุปสรรคบ้างแต่เชื่อว่าไม่เกิน 3 เดือนระบบงานต่างๆจะเป็นรูปธรรมและไหลลื่นมากขึ้น ชี้ไม่ใช่แค่เรื่องลดแออัดใน รพ. แต่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เภสัชกรช่วยคนไข้ได้ ทั้งดูแลเรื่องยา คัดกรอง ปรับพฤติกรรม
  2019-09-28 14:11
 • ขอนแก่นชง 2 โมเดลกระจายคนไข้ไปรับยาที่ร้านยาช่วยโรงพยาบาลลดความแออัด โมเดลแรกโรงพยาบาลแพ็คยาส่งร้านยาแล้วให้คนไข้ไปรับ โมเดลต่อมาคือกระจายคลังยาเบาหวาน ความดันไว้ที่ร้านยาเลยแล้วให้คนไข้ถือใบสั่งยาแพทย์ไปรับ ชี้คนไข้ลดเวลารอคอยที่โรงพยาบาล ร้านยาได้ให้บริการทางวิชาชีพนอกเหนือจากทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว
  2019-08-25 12:01
 • เครือข่ายเอดส์ฯ เสนอทางเลือกผู้ติดเชื้อฯ รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ยกระดับ รพ.สต.แบบเบ็ดเสร็จ ตรวจเลือด ฟังผล รับยาได้เลย เพื่อลดเวลา ลดปัญหาการแออัดใน รพ.ใหญ่ พร้อมพัฒนาร้านขายยาจ่ายยาให้ติดเชื้อเอชไอวี อำนวยความสะดวกใกล้บ้าน
  2016-02-08 11:24
 • มข.ร่วมกับ รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่องให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสิทธิบัตรทองภาวะคงที่รับยาที่ ร้านยาได้ แทนการรับยาที่ รพ.ช่วยลดแออัด ผู้ป่วยมีความสะดวกมากขึ้น ร้านยาจ่ายตามใบสั่งยา และเป็นยาของ รพ.ศูนย์ขอนแก่นเท่านั้น พร้อมมีเภสัชกรช่วยแนะนำการใช้ยา และติดตามการใช้อย่างต่อเนื่อง เสนอ สปสช.เปิดให้ร้านยาร่วมเป็น หน่วยร่วมบริการเภสัชกรรม ภายใต้ พ.ร.บ.ยา เพื่อเกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีเภสัชกรประจำครอบครัว เหมือนหมอครอบครัว
  2015-12-15 13:07
 • เผย “โครงการระบบเติมยาผู้ป่วยที่ร้านยาคุณภาพ” หลัง คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร้านยาคุณภาพ/ร้านยามีเภสัชกรประจำ 20 แห่ง จับมือ สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง 1 ปี ผลประชาชนพึงพอใจ ช่วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองภาวะโรคคงที่สะดวกรับยาใกล้บ้านตามใบสั่งแพทย์ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องลางานรับยาที่ รพ. แถมติดตามกินยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาร้านยาหนุนระบบปฐมภูมิ
  2015-12-03 14:17