สุเทพ ภูติประวรรณ

  • งานทันตสาธารณสุข จังหวัดชุมพรผุดนโยบายถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ที่อยากเลิกจัดฟันแฟชั่น ณ รพ.รัฐทุกแห่งในจังหวัดชุมพร หวังช่วยคนไข้ถูกหมอเถื่อนติดเครื่องมือแล้วลอยแพ ทั้งยังริเริ่มตั้งคลังข้อมูล-ข้อร้องเรียนออนไลน์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมภายในจังหวัด เพื่อหาเบาะแสจัดการต้นตอต่อไป
    2016-11-26 13:51