ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานทันตสาธารณสุข จังหวัดชุมพรผุดนโยบายถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ที่อยากเลิกจัดฟันแฟชั่น ณ รพ.รัฐทุกแห่งในจังหวัดชุมพร หวังช่วยคนไข้ถูกหมอเถื่อนติดเครื่องมือแล้วลอยแพ ทั้งยังริเริ่มตั้งคลังข้อมูล-ข้อร้องเรียนออนไลน์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมภายในจังหวัด เพื่อหาเบาะแสจัดการต้นตอต่อไป

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมทันตแพทย์และทันตาภิบาลจังหวัดชุมพร นำโดย ทพ.สุเทพ ภูติประวรรณ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้หารือเกี่ยวกับสภาพปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคที่เรื้อรังในจังหวัดชุมพรมานาน ทั้งฟันปลอมเถื่อน, ร้านจัดฟันแฟชั่น, การเฝ้าระวังผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทำงานในคลินิก, การสวมสิทธิ์ทำงานแทนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชั้น 2 เป็นต้น

ทพ.สุเทพ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ เช่น การสูญเสียฟันจากการทำฟันปลอมผิดหลักวิชาการ ฟันผุ-สูญเสียฟันหลังจัดฟันแฟชั่น การติดเชื้อจนเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างที่เคยเป็นข่าวที่จังหวัดขอนแก่น กระทั่งภัยจากสารเคมีอันตรายที่อยู่ในวัสดุจัดฟันแฟชั่น ทั้งยังเป็นภาระกับระบบสาธารณสุขที่ต้องตามแก้ปัญหาอีกด้วย

ทพ.สุเทพ กล่าวต่อว่า หลังจากประชุมหารือกัน ที่ประชุมมีข้อสรุป 2 ข้อ

ประการแรกคือ ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง ผ่านการตั้งคลังข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม จังหวัดชุมพร สำหรับรวบรวมเบาะแสการกระทำความผิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปราบปรามต่อไป

ประการที่สองคือ มีนโยบายให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ร่วมกันเยียวยาผลกระทบจากการจัดฟันแฟชั่นโดยจัดให้มีบริการถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดขุมพรทุกแห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผลในช่วงเดือน ธ.ค. 59 นี้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปาก สามารถรายงานเข้ามาได้ที่ คลังข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม จังหวัดชุมพร สามารถติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โทร. 077 501 743 ได้ในเวลาราชการ

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา กล่าวว่า การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่เริ่มดำเนินการงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่นๆ อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ของทันตแพทยสภาที่จะให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปราบปรามการจัดฟันแฟชั่นและฟันปลอมเถื่อนอีกด้วย ในต้นปี 2560 ทันตแพทยสภาจะเชิญหัวหน้างานทันตสาธารณสุข และหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมวางแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำจัดปัญหาจัดฟันแฟชั่นและฟันปลอมเถื่อนให้หมดไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง