ชุมพร

 • ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตำบลท่าแซะ จ.ชุมพร ใช้แอพพลิเคชัน FFC+ ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การติดตามและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสบผลสำเร็จในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพชุมชน 5 กลุ่มวัย ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน พบการดำเนินงานครบ100% ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาเล่นกีฬา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองและชุมชนสุขภาพดี
  2017-05-07 15:22
 • ประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยเผย พยาบาล รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยังนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราหลังรถ Refer ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2553 จี้กระทรวงสาธารณสุขตั้งกองทุนดูแลผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ออกระเบียบนับอายุราชการแบบทวีคูณเพื่อให้ได้สิทธิบำนาญ และเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้พยาบาลที่ออกไปกับรถ Refer ผู้ป่วย
  2017-03-17 15:09
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดมทีมวิศวกร เข้าฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร และโรงพยาบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หลังถูกน้ำท่วมสูง โดยที่โรงพยาบาลหลังสวนถือว่าวิกฤติสุดในรอบ 30 ปี ได้รับความเสียหายหลายจุดบริการ อาทิบริการแพทย์แผนไทย ห้องทันตกรรม  ระบบน้ำประปา คลังเก็บยาเวชภัณฑ์ หน่วยไตเทียม แต่ทั้ง 2 แห่งสามารถเปิดบริการประชาชนได้  โดยเร่งฟื้นฟูให้เสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดบริการครบทุกหน่วยภายในวันที่ 9 ม.ค.นี้
  2017-01-08 13:03
 • กระทรวงสาธารณสุข ระดมทีมแพทย์ พยาบาล วิศวกร ช่วยเหลือสถานบริการในจังหวัดภาคใต้ พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการยากลำบากกำชับช่วยเหลือประชาชนให้พื้นทีอย่างรวดเร็วและดีที่สุดพร้อมสำรองยาชุดน้ำท่วมกว่า 300,000 ชุด
  2017-01-08 12:38
 • งานทันตสาธารณสุข จังหวัดชุมพรผุดนโยบายถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ที่อยากเลิกจัดฟันแฟชั่น ณ รพ.รัฐทุกแห่งในจังหวัดชุมพร หวังช่วยคนไข้ถูกหมอเถื่อนติดเครื่องมือแล้วลอยแพ ทั้งยังริเริ่มตั้งคลังข้อมูล-ข้อร้องเรียนออนไลน์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมภายในจังหวัด เพื่อหาเบาะแสจัดการต้นตอต่อไป
  2016-11-26 13:51
 • โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร หนึ่งใน รพ.ขาดทุน วิกฤตรุนแรงระดับ 7 มียอดหนี้สะสม ธันวาคม 57 สูงถึง 85 ล้านบาท ผอ.รพ.หลังสวนเผยผลกระทบนโยบายรักษาพยาบาลไร้รอยต่อ จ.ชุมพร ทำผู้ป่วยล้น รพ.หลังสวน เหตุแห่ขอรักษาแพทย์เฉพาะทาง ทำงบเหมาจ่ายไม่เพียงพอ แจงนำเสนอปัญหาทุกเวที แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ยอดหนี้ล่าสุดจาก 75 ล้านบาท ทะลุเป็น 85 ล้านบาท ถูกบริษัทยาขึ้นแบล็คลิสต์ เฉพาะหนี้ อภ. 35 ล้านบาท ชี้วิกฤติต้องสั่งยาผ่าน รพ.ชุมพร เพื่อรักษาผู้ป่วย ชี้ติดปัญหาระเบียบใช้เงินทั้งของ สธ. และสปสช. 
  2015-01-23 10:25