• Saturday, July 29, 2017
  12:44
  กรมอนามัย จัดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 4 สุขภาพช่องปากดี มีสุขภาพเยี่ยมทุกช่วงวัย ยกระดับความสามารถทันตบุคลากรในการผลิตองค์ความรู้ และดำเนินงานบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย
  2017-07-29, 12:44
 • Saturday, November 26, 2016
  13:51
  งานทันตสาธารณสุข จังหวัดชุมพรผุดนโยบายถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ที่อยากเลิกจัดฟันแฟชั่น ณ รพ.รัฐทุกแห่งในจังหวัดชุมพร หวังช่วยคนไข้ถูกหมอเถื่อนติดเครื่องมือแล้วลอยแพ ทั้งยังริเริ่มตั้งคลังข้อมูล-ข้อร้องเรียนออนไลน์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมภายในจังหวัด เพื่อหาเบาะแสจัดการต้นตอต่อไป
  2016-11-26, 13:51
 • Saturday, January 24, 2015
  11:51
  ในทางทันตสาธารณสุขการใช้เม็ดสีย้อมฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟันให้กับเด็ก แต่เม็ดสีย้อมฟันที่มีนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสมโรงพยาบาลของรัฐที่อาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ฐาปกรณ์ พลอยพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ตะเคียนบังอิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ที่นำเอาดอกเฟื่องฟ้าและใบฝรั่ง วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ทำเป็นสีย้อมฟัน ซึ่งเคยได้นำมาจัดแสดงในการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในปีที่ผ่านมา
  2015-01-24, 11:51
 • Tuesday, December 03, 2013
  18:59
  คนไทยเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพต่ำกว่า 10% กรมอนามัยจัดประชุม พร้อมส่งทันตบุคลากรกว่า 200 คนทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาทั้ง 12 เขตบริการ
  2013-12-03, 18:59

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน