เรียกคืนผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือ Klean&Kare – Normal Saline ชี้แจงเรียกยาคืนโดยสมัครใจ ระบุพบคราบสีดำ บริเวณด้านนอกของฝาขวดน้ำเกลือ 1 ขวดเท่านั้น ไม่พบการปนเปื้อนเข้าไปในน้ำเกลือภายในขวด และคราบดำดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นฝุ่น
    2020-02-12 14:38
  • อย.ชี้แจงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์น้ำเกลือ KLEAN & KARE ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด โดยสมัครใจ เป็นการเรียกคืนรุ่นการผลิตที่พบปัญหาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น คือ รุ่นการผลิต 061607 เนื่องจากพบรอยดำที่บริเวณปากขวดน้ำเกลือขณะเปิดใช้ ไม่มีการเรียกคืนรุ่นการผลิตอื่น หรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทแต่อย่างใด และ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับรุ่นการผลิตอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ
    2020-02-10 12:11