โบค ยองเซียว

  • สภาพบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไปกำลังกระทบต่อนโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" ซึ่งเป็นนโยบายสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงแม้ว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง แต่อีกนัยหนึ่งก็ถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างของนโยบายประชานิยมเช่นกัน
    2015-04-17 13:12