โรคเรื้อรัง

  • รมว.สธ.เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนให้เห็นผลภายใน 3 ปี และเร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข สร้างความก้าวหน้าวิชาชีพความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
    2012-09-08 17:39
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการพัฒนารพ.สต.คืบหน้า ปีนี้เติมบริการอีก 4 เรื่อง คือ แพทย์แผนไทย ทันตกรรม ห้องแล็บ และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเร็ว มั่นใจในปีนี้จะลดคนป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ลงได้ร้อยละ 40 รอบ 7 เดือนปีนี้ มีการปรึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 5,720 ครั้ง ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ 9,241 ครั้ง
    2012-06-28 17:46

Pages