• Sunday, January 15, 2017
  09:14
  ผอ.รพ.ดอนจาน ย้ำไม่คิดทิ้งคนไข้แม้ทั้งโรงพยาบาลมีหมออยู่คนเดียว เผยตรวจคนไข้วันละ 120 คน เช้าตรวจ-บ่ายทำงานบริหาร ให้พยาบาลเวชปฏิบัติคอยดูแลคนไข้ต่อ แต่เปิดมือถือคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา
  2017-01-15, 09:14
 • Sunday, January 08, 2017
  18:13
  แฉ รพ.เปิดใหม่ 4 แห่งใน จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาขาดหมอ เหลือแพทย์รักษาผู้ป่วย รพ.ละ 1 คน เป็นทั้งแพทย์ และ ผอ.รพ. หนักสุดบาง รพ.แพทย์ลาออก ต้องให้แพทย์จาก รพ.อื่นมาช่วยรักษา ผู้ประสานงานศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนเผยไม่สบายใจ แพทย์ พยาบาล เสียสละมาทำงานในพื้นที่ แต่ต้องทำงานหนัก เพราะบุคลากรไม่พอ กระทบให้บริการประชาชน
  2017-01-08, 18:13

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
2 วัน 16 ชั่วโมง ago
melonpung
2 วัน 18 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

 • หมอรุ่งฤทัย เผยยก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ส่งผลเกิดความคล่องตัวบริหาร พร้อมยกระดับงานวิชาการ ตอบสนองการผลิตกำลังคนในระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของ สธ....

  2018-04-22, 17:19
 • ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกนั้นยังมีอยู่มากมายหลายพื้นที่...

  2018-04-22, 16:06
 • สถานีอนามัยพระราชทาน เดิมเป็นบ้านพักของนายเจิงหลิ่ง แซ่ซู ราษฎรในพื้นที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถวายอาคารหลังนี้แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานีอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2515

  2018-04-22, 15:53
 • วิวัฒนาการของการใช้ส้วมในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่มีข้อสันนิษฐานจากแผ่นศิลาที่ขุดพบในสมัยสุโขทัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2440 รัฐได้ออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)...

  2018-04-22, 15:42

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
2 วัน 16 ชั่วโมง ago
melonpung
2 วัน 18 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน