ไพศาล กังวลกิจ

 • ทันตแพทยสภา มีมติสนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 3 กองทุน หนุน สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สวัสดิการข้าราชการ หลังพบด้อยสุด แถมต้องสำรองจ่ายก่อน จนเป็นอุปสรรครับการรักษา
  2016-04-22 13:24
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเคาะ “ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟัน” สัปดาห์หน้า หลังรับฟังความเห็นรอบด้าน ทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน เผยมี 2 แนวทาง คือ ให้หมอฟันที่ได้รับใบอนุญาตต่ออายุ หรือให้ต่ออายุเฉพาะหมอฟันใหม่ที่สอบใบอนุญาติ โดย กม.ไม่มีผลย้อนหลัง ด้าน นายกทันตแพทยสภา เผย ทันตแพทยสภาเตรียมพร้อมดำเนินการตาม ไม่ว่าผลพิจารณาออกมาอย่างไร  
  2016-03-01 16:55
 • ที่ประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 มีมติเอกฉันท์ให้ “ทพ.ไพศาล กังวลกิจ” เป็นนายกทันตแพทยสภา เลือก ทพ.ศิริชัย และ ทพ.ธงชัย ดำรงตำแหน่งอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 และ 2 พร้อมแต่งตั้ง ทพ.อรรถพร เป็นเลขาธิการฯ ทพ.นฤมนัส เป็นรองเลขาธิการฯ และ ทพญ.แพร เป็นประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา ประกาศนโยบายเร่งผลักดัน 3 ประการ หนุนวิชาชีพทันตแพทยสภาก้าวหน้า 
  2016-03-01 15:20
 • “ทพ.ไพศาล” หัวหน้าทีม “Well Mixed Team” ขอบคุณสมาชิกทันตแพทยสภา หลังได้รับเลือกตั้งเกือบยกทีม ระบุเพราะนโยบายชัดเจน พร้อมประกาศเดินหน้าตามที่หาเสียงไว้ ทั้งยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม
  2016-02-12 11:53
 • ผลเลือกตั้ง “กก.ทันตแพทยสภา” ผู้สมัคร  Well Mixed Team ได้รับเลือกเกือบยกทีม 18 คน จากผู้สมัคร 20 คน ส่วนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งยังน้อย เพียงร้อยละ 22.07 ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ส่วนบัตรเสียร้อยละ 3.47 เปิดข้อมูลผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปีปลายๆ ส่วนสมาชิกใหม่ใช้สิทธิน้อย เหตุไม่เห็นความสำคัญ ผลกระทบบทบาททันตแพทยสภาต่อวิชาชีพ เตรียมนำผลเลือกตั้งเสนอ คกก.ทันตแพทยสภาเพื่อรับรอง คาด คกก.ทันตแพทยสภาชุดใหม่ เริ่มปฏิบัติงาน เม.ย. นี้
  2016-02-09 15:12
 • “ทพ.ไพศาล” นำทีม Well Mixed Team ลงเลือกตั้งทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ประกาศวิสัยทัศน์ “การแพทย์ก้าวไกล ประชาไทยสุขภาพช่องปากดี” ชู 5 นโยบาย พัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ ยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรมทั้งรัฐ/เอกชน หนุนผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม ลดความขัดแย้งผู้ให้บริการ-ผู้รับริการ คุ้มครองประชาชน พร้อมผลักดันนโยบายทันตกรรมระดับชาติ รับเปิดเสรีอาเซียน รุกส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรมระบบประกันสุขภาพ พร้อมขอคะแนนเสียงผู้สมัครหมายเลข 2-21 เป็นกรรมการทันตแพทยสภายกทีม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายตามที่หาเสียงไว้ 
  2015-12-25 16:05
 • เผยสถานการณ์ทำฟันเถื่อน จากฟันปลอม จัดฟันแฟชั่น ถึงรีเทนเนอร์ แถมงัดสารพัดกลยุทธ์เลี่ยงกฎหมาย ล่าสุดจัดผงพิมพ์ฟันส่งถึงบ้าน ลูกค้าพิมพ์ปากเอง เตรียมชงสำนักสถานการพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดำเนินการผู้จัดส่ง พฤติกรรมเข้าข่ายหมอฟันเถื่อน หวังผลการค้า พร้อมเตือนวัยรุ่นระวังอย่าหลงแฟชั่น ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการเถื่อน เสี่ยงอันตราย ติดเชื้อถึงตายได้ ย้ำการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์ต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น  
  2015-10-26 19:45
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์จับมือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการการเตรียมความพร้อมด้านทันตกรรมของไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ 24-25 ต.ค.นี้ กระตุ้นวงการทันตแพทย์ไทยรับมือกับการดูแลผู้สูงอายุ ชี้ไทยใช้เวลาเพียง 20 ปี กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลา 70-100 ปี กว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ไทยมีเวลาเตรียมพร้อมไม่ทัน
  2013-10-20 18:13

Pages