bookspace

  • สสส.จับมือ bookspace ต่อยอดองค์ความรู้จากสุดยอดหนังสือดี 8 เล่ม ตีแผ่ข้อมูลใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงหวังติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัด workshop ควบคู่ดึงเยาวชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตลอดปี
    2019-04-23 11:28