ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการออกระเบียบปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) ว่า หากมีผลบังคับใช้ สธ.จะต้องปรับรูปแบบการบริหารในส่วนภูมิภาค 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งแต่ละเขตมีประชากรราว 3-5 ล้านคน โดยจะพิจารณาถึงอัตรากำลังทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ และส่วนที่เป็นพนักงาน ก.สธ. อีกทั้งต้องพิจารณาค่าตอบแทนด้วย

สำหรับค่าตอบแทนนั้น ยังคงใช้ระเบียบเดิมพิจารณาจากจำนวนประชากร ภาระงาน แต่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นที่ทุรกันดาร หรือ ที่เรียกว่า เบี้ยกันดาร เนื่องจากปัจจุบันบางพื้นที่อาจไม่ทุรกันดารเหมือนเดิม ต้องพิจารณากันใหม่ตามสภาพความเป็นจริง ขณะนี้ได้ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. จัดทำรายละเอียด ก่อนจะเสนอปลัด สธ. พิจารณา และมอบให้รัฐมนตรี สธ.ลงนาม จากนั้น จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ทุรกันดารใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า หากมีการปรับเปลี่ยนเบี้ยกันดารไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ

วันเดียวกัน รศ.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังประชุมหารือร่วมกับประธานชมรมพยาบาลทั่วประเทศว่า จากการหารือมีความเห็นร่วมกันว่ายืนยันให้มีการบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการทั้งหมดทันที ส่วนจะดำเนินการอย่างไร หรือใช้เวลาเท่าใดนั้น ต้องมีการหารือกันอีกครั้ง โดยจากนี้จะเดินหน้ายื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง

"แนวทางหรือรูปแบบอื่นที่เป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาให้กับพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยเฉพาะการปรับให้เป็นพนักงาน ก.สธ.นั้น เป็นการแก้ปัญหาบนพื้นฐานร่วมกับวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพการพยาบาลจะแก้ปัญหาเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นไม่ได้ เพราะพยาบาลไม่ได้รับความ เป็นธรรมมานานนับสิบปี" รศ.จินตนากล่าว

ที่มา: นสพ.มติชน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555