จินตนา ยูนิพันธุ์

 • สธ.ลั่น “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นโครงการเขย่าประเทศ เร่งเดินหน้า สร้างปรากฏการณ์ประเทศเดียวในโลกชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนในเวลา 3 ปี พร้อมนำทัพตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนทำงาน มอบใบประกาศบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ - แนะเทคนิคเลิกบุหรี่ได้จริงด้วย 3 ใจ
  2016-12-03 11:18
 • กระทรวงสาธารณสุข สสส.และเครือข่ายหมออนามัย  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงาน เขตสุขภาพที่ 5 แนะใช้การเลิกบุหรี่วางรากฐานนำไปสู่ระบบการสร้างนำซ่อม เผยวางแผนอบรมเข้มให้ความรู้ อสม.–หมออนามัยระดับอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อมีเทคนิคชวนคนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย คาดเริ่มได้ปลาย ธ.ค.59 นี้ 
  2016-11-19 12:47
 • รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลฯ นำทีมพัฒนา ศักยภาพพยาบาลไทย
  2013-08-22 08:33
 •  
  2012-12-03 09:41
 • สมาคมพยาบาลฯล่าชื่อสมาชิกเตรียมยื่น'นายกรัฐมนตรี' ให้บรรจุ 1.7 หมื่นคน เป็น'ข้าราชการ'ภายในมกราคม 2556  ลั่นหากพ้นกำหนดนัดหยุดงานประท้วงแน่
  2012-11-23 09:53
 • นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยชี้ 'ระเบียบพนักงาน ก.สธ.' แก้ปัญหา 'บรรจุข้าราชการ'ไม่ตรงจุด เตรียมแสดงท่าทีในเวทีนานาชาติ ยัน'คนไข้' รับผลกระทบแน่
  2012-11-22 10:31
 • จากการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแนวทางในการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยเฉพาะสาขาพยาบาลที่ก่อม็อบเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะใช้แนวทางปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้อัตราบรรจุเป็นข้าราชการไม่ครบจำนวนนั้น
  2012-11-01 14:30
 •   นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการออกระเบียบปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) ว่า หากมีผลบังคับใช้ สธ.จะต้องปรับรูปแบบการบริหารในส่วนภูมิภาค 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งแต่ละเขตมีประชากรราว 3-5 ล้านคน โดยจะพิจารณาถึงอัตรากำลังทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ และส่วนที่เป็นพนักงาน ก.สธ. อีกทั้งต้องพิจารณาค่าตอบแทนด้วย
  2012-11-01 13:06