ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม น.ส.วรรณวิภา ศรีหอมชัย ประธานภาคกลางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กล่าวถึงการเตรียมพร้อมก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในการรับฟังปัญหาการบรรจุตำแหน่งข้าราชการของลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ที่ ทำเนียบรัฐบาล ว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ จ.เพชรบูรณ์ ทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพฯ ประชุมหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยจะไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ จนกว่าจะได้เข้าพบนายก รัฐมนตรี เนื่องจากเครือข่าย มองว่า แม้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีแผนแก้ปัญหาการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ในส่วนของพยาบาลวิชาชีพฯ เรียกร้องขอตำแหน่งทั้งหมด 17,000 อัตรา สธ.ยืนยันว่า ภายใน 3 ปีจะได้บรรจุเป็นข้าราชการจนครบ แต่ตัวเลขก็ยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก สธ.ระบุว่าตัวเลขลูกจ้างชั่วคราวจะได้บรรจุทั้งหมด 22,641 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา แต่ไม่ได้หมายความว่าพยาบาลวิชาชีพฯจะได้สัดส่วนเท่าใด และใน 3 ปีจะได้ครบจริง หรือไม่

"ขอไปได้ยินจากท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อความมั่นใจก่อน จึงจะหารือกันอีกครั้งว่าจะเดินหน้าหยุดงานอีกหรือไม่" น.ส.วรรณวิภากล่าว

รศ.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า หลังจากพบนายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อสื่อมวลชนถึงการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนขณะนี้ขอเวลาในการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงนายกรัฐมนตรี ถึงปัญหาของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่รอตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งรอคอยตำแหน่งมาตลอด และจากการรับฟังเครือข่ายพยาบาลฯ ยังคงยืนยันว่า แม้ สธ.จะมีร่างระเบียบปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) แต่เครือข่ายพยาบาลฯ มองว่าหากปรับเปลี่ยนจริง ต้องเป็นเพียงชั่วคราวระหว่างรอการบรรจุเท่านั้น เพราะจุดยืนคือต้องได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการเพียงอย่างเดียว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3 ธันวาคม 2555