ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแนวทางในการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยเฉพาะสาขาพยาบาลที่ก่อม็อบเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะใช้แนวทางปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้อัตราบรรจุเป็นข้าราชการไม่ครบจำนวนนั้น

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะปรับการบริหารจัดการ โดยสธ.จะกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 12 เครือข่ายบริการสุขภาพในแต่ละเขต ซึ่งจะมีประชากรเขตละ 3-5 ล้านคน โดยจะพิจารณาว่าแต่ละเครือข่ายต้องการบุคลากรเท่าไหร่ เป็นข้าราชการ หรือ พนง.สธ. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำเนินการร่วมกับพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย โดยใช้ระเบียบเดิมที่พิจารณาจากจำนวนประชากร ภาระงาน แต่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นที่ทุรกันดาร หรือที่เรียกว่า เบี้ยกันดาร ขณะนี้ได้ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำรายละเอียด ก่อนจะเสนอปลัด สธ. พิจารณา และรมว.สธ.ลงนาม

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกับนายกสมาคม สาขาภาค หัวหน้าพยาบาล และประธานชมรมพยาบาลทั่วประเทศว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่ายืนยันให้มีการบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการทั้งหมดทันที โดยจากนี้จะเดินหน้ายื่นข้อเรียกร้องให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ทั้งนี้ในวันที่ 22 พ.ย. จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการปรับให้เป็นพนักงาน สธ. เป็นการแก้ปัญหาบนพื้นฐานร่วมกับวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพการพยาบาลจะแก้ปัญหาเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นไม่ได้ เพราะพยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมมานานเป็นสิบปี จึงไม่มีความเชื่อมั่นในระบบอื่นและไม่มีความหวังว่าในระยะเวลาอันสั้นจะสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้จึงขอย้ำข้อเรียกร้องให้บรรจุเป็นข้าราชการเท่านั้น

ที่มา : นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 2 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)