ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เครือข่ายสาธารณสุข ยื่นแสนชื่อ เสนอกฎหมายแก้วิกฤติระบบสาธารณสุข ให้ผู้มีอำนาจทำการแก้ไขพัฒนา

วันที่ 27 ก.พ. ที่รัฐสภา พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย (ก.สธ.) ได้นำเครือข่ายสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 168 ต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อพัฒนาระบบการสาธารณสุขจำนวน 2 ฉบับ คือ 1.ร่างพ.ร.บ.การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ... จำนวน 110,211 รายชื่อ และ 2.ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้องบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ....จำนวน 111,419 รายชื่อ โดยให้รัฐสภาพิจารณาโดยเร็วที่สุด

พญ.อรพรรณ์ กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องเสนอกฎหมายดังกล่าวเพราะขณะนี้เกิดวิกฤติการแพทย์และสาธารณสุขต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเสนอกฎหมายและตรากฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเฉพาะในประเด็นย่อยประมาณ 10 ฉบับที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคคลสาธารณสุขจึงรวมกันเป็น ก.สธ.เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจทำการแก้ไขพัฒนาระบบการสาธารณสุขมาต่อเนื่อง

ที่มา: http://www.dailynews.co.th